Home MFA

Handleiding en vragen MFA Registratie

Er zijn twee mogelijkheden om via MFA in te loggen:

There are two possibilities to logon with MFA:

1: Microsoft Authenticator App

2: SMS

 

1: Microsoft Authenticator app:

Vereist!

Installeer eerst Microsoft Authenticator uit de Appstore (IOS) of de Playstore (Android)

MFA Instructie Nederlands (PDF) (Authenticator app)

Prerequisite!

First install  Microsoft Authenticator from the Appstore (IOS) or Playstore (Android)

MFA Instruction English (PDF) (Authenticator app)

2: SMS

Via de authenticator app kan snel zonder code worden ingelogd.

Met SMS mag je altijd een code intypen, gebruik hiervoor onderstaande instructie.

Instructie via SMS (pdf)

Via the authenticator app you're able to log on, without typing a code.

With SMS you may allways type a code, read the instruction link below.

Instructions via SMS (pdf)

Q&A


Q: Verifiëren is niet gelukt

A: Binnen ca 15 seconden zal er via de telefoon gereageerd moeten worden.
Probeer dan opnieuw aan te melden en verifiëren via de MFA pop-up op de mobiel.


Q: Pop-up op telefoon is niet zichtbaar


A: Soms kan het zijn dat na het ontgrendelen van de Telefoon, de pop-up op te vragen is door vanaf boven aan de telefoon naar beneden te vegen zodat de laatste mededelingen, zoals de Microsoft Authenticator app, zichtbaar zijn.