Hoe zit het met de CKR registers?

De masteropleidingen Manuele Therapie, Bekkenfysiotherapie & Sportfysiotherapie zijn geldig voor registratie in de CKR deelregisters en aantekeningenregisters. 
De masteropleiding Fysiotherapie in de Geriatrie is begin 2014 voorgelegd aan het CKR ter goedkeuring.