Verkorte Masters 2 jaar

Je hebt gekozen voor het behalen van je Master of Science in 2 jaar. Dit traject wordt opgesplitst in twee delen: een gezamenlijk en een gespecialiseerd deel.

Het gezamenlijke eerste deel van de Verkorte Master duurt 1 jaar en zal starten in september. Studenten bekwamen zich in de generieke mastercompetenties met betrekking tot Evidence-Based Practice, methodologie/statistiek, klinimetrie, implementeren, klinisch redeneren en de ICF. 

Deze nieuwe kennis en vaardigheden worden direct toegepast in klinische problemen en casuïstieken binnen uw eigen specialistische domein. Ook worden er per studierichting drie lesdagen aangeboden waarin een update gegeven wordt van de state of the art binnen de richting. Het eerste studiedeel wordt afgesloten met twee toetsen (CATs). Als voor deze toetsen een voldoende is behaald, kan aan het gespecialiseerde studiejaar begonnen worden. 

Het gespecialiseerde deel duurt 1 jaar en wordt integraal gevolgd in het afstudeerjaar van de reguliere, 3-jarige masteropleidingen van SOMT:

·         Manuele Therapie

·         Bekkenfysiotherapie

·         Sportfysiotherapie

·         Fysiotherapie in de Geriatrie 

De verworven kennis, vaardigheden en competenties uit het eerste studiedeel, worden hier gekoppeld aan complexe klinische situaties. Ook volgt u het afstudeertraject met betrekking tot de klinische competenties, de innovatiecompetenties en de wetenschappelijke competenties.

Specialisatie Manuele Therapie - laatste jaar

Maandelijks op vrijdag en zaterdag
16 lesdagen

Het 2e studiejaar bestaat uit lessen die behoren bij de wetenschapslijn (o.a. onderzoeksmethodologie, statistiek) en lessen die behoren bij de leerlijn klinische competenties. De lessen binnen het manueeltherapeutische domein bestaan uit het bespreken van geavanceerde specialistische kennis, op hoog niveau klinisch redeneren en het uitvoeren van vaardigheden binnen de (complexe) context.  De lessen zijn ingedeeld in de regio’s LWK/Bekken/Heup, CWK/TWK/Schoudergordel, Cervico-cephaal en Extremiteiten.

Voorbeelden van onderwerpen die aan bod komen zijn:

·         Invloed van co-morbiditeit op screening, diagnostiek, prognostiek en therapie

·         Mechanistisch redeneren bij ketenproblematiek (LWK-Bekken-Heup en CWK-ThWK-Schouder)

·         Hoofdpijn bij jeugdigen

·         Patiënt met hoofdpijn, nekpijn en duizeligheid

·         Depressieve patiënte met Whiplash-associated disorders

·         Neurodynamica

Specialisatie Bekkenfysiotherapie - laatste jaar

Maandelijks op maandag en dinsdag
16 lesdagen

Het tweede jaar staat in het teken van klinisch redeneren bij complexe pathologie op het gebied van screening, diagnostiek, prognostiek en therapie.

De specifieke onderwerpen die aan bod komen zijn:

·         Lumbale wervelkolom –bekken-heup

·         Urogenitale klachten bij geriatrische patiënten

·         CPPS (mannencasuïstiek)

·         Prostaat- en blaaskanker

·         Oncologie-gynaecologie

·         Oncologie/LAR

·         Gastro-enterologische  

·         functionele klachten      

·         Chirurgische interventies

·         bij fissuren, hemoroiden

·         Mictie-, defecatie- en

·         seksuele stoornissen bij CVA/MS/Parkinson

Specialisatie Sportfysiotherapie - laatste jaar

3 hele lesweken
M7 = 7-12 nov 2016
M8 = 6-11 feb 2017
M9 = 15-20 mei 2017

16 lesdagen + 1,5 dagen vrijblijvend loketconsult masterproef

In het tweede jaar komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

·         Preventieve screening/bewegingsanalyse sport

·         Sportspecifieke performance casuïstiek (integratie klinisch redeneren, diagnostiek, preformance, bewegingsanalyse en revalidatie)

·         Functionele anatomie romp/bekken

·         Revalidatie CWK

·         Traumatologie

·         Performance (lenigheid/stretching, ziekteleer)

·         Sports clinics (tennis, hockey, schaatsen, surfen,…)

·         Specifieke doelgroepen (oncologie, reuma, cardiovasculaire aandoeningen, jeugd, ouderen)

Specialisatie Fysiotherapie in de Geriatrie - laatste jaar

Maandelijks op vrijdag en zaterdag
16 lesdagen

In het tweede jaar komen de volgende onderwerpen aan bod:

·         Onderzoeksmethodologie in de geriatriefysiotherapie

·         Klinisch redeneren en voorbereiding op de klinische stage

·         Femurfracturen o.b.v. osteoporose

·         Cardiovasculaire aandoeningen

·         Cerebrovasculaire aandoeningen

·         Infecties

·         Bindweefselveroudering en diabetes mellitus

·         Dermatologische problematiek

·         Voedingstekorten op hoge leeftijd

·         Kwaadaardige aandoeningen

·         Decubitus

·         Psycho-geriatrie

·         Ouder worden in verschillende culturen

Praktische informatie

Start
De opleiding start in september.

Studiebelasting
Jaar 1: 25 ECTS, 12 uur per week (exclusief onderwijs)
Jaar 2: 25 ECTS, tussen de 10 en 13 uur per week (exclusief onderwijs)

Organisatie van de opleiding
De opleiding duurt 2 jaar en bestaat in totaal uit 32 contactdagen, waarvan 16 in het eerste jaar en 16 in het laatste jaar. De contactdagen zijn steeds woensdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Accreditatie
CKR / BOCK
De Verkorte Master van SOMT is geldig voor registratie in het CKR. Daarnaast heeft het BOCK besloten om volledige vrijstelling te verlenen voor het behalen van punten aan Manueel Therapeuten, Bekkenfysiotherapeuten, Sportfysiotherapeuten en Geriatriefysiotherapeuten die de Verkorte Master. De vrijstelling geldt alleen voor het desbetreffende register en geldt voor de registratieperiodes waarin de studie plaatsvindt met een maximum van twee registratieperiodes.

NVAO
De Verkorte Master SOMT is geaccrediteerd door de NVAO.

MSc
Het succesvol volgen van de Verkorte Master leidt tot de titel Master of Science.

Lesdagen eerste jaar

De lessen van de verkorte master worden gegeven op woensdag.

2017  
September 13
Oktober 4
November 8, 29
December 20
2018  
Januari 10, 24
Februari 14
Maart 14, 28
April 18
Mei 16, 30

Open dag

Master Manuele therapie 2 jaar
Master Sportfysiotherapie 2 jaar
Master Bekkenfysiotherapie 2 jaar
Master fysiotherapie in de Geriatrie 2 jaar
Deze opleiding is NVAO geaccrediteerd