Krijg ik de titel Master of Science (MSc)?

Per 1 juli 2014 krijg je, na het volgen van een HBO-master aan SOMT, op je diploma de titel MSc. De titel wordt verworven door het afronden van de Masteropleiding. Voor studenten die eerder afstuderen geldt geen overgangsrecht; de nieuwe titels worden niet met terugwerkende kracht ingevoerd. Meer informatie lees je hier of in de Staatscourant publicatie