Echografie

Echografie is een mooi voorbeeld van hoe een beeldvormende techniek kan bijdragen tot een meer evidence-based diagnostisch proces voor fysiotherapeuten die zich specialiseren in de functionele gezondheid van hun patiënten.

Het toepassen en interpreteren van echografie is een moeilijk proces en vergt een gedegen en diepgaande opleiding om op basis van de uitkomsten diagnostische conclusies te mogen en kunnen trekken. Anders dan de reeds bestaande opleidingen in de Echografie focust SOMT met deze nieuwe opleiding vooral op een hoog kwaliteitsniveau, een brede en diepe inhoud van het programma, praktijklessen die gegeven worden door radiologen met gespecialiseerde kennis van echografie en met een docent-studentratio 1:4. 

Willen wij de fysiotherapie op het gewenste niveau krijgen en onze patiënten de kwaliteit bieden waar zij recht op hebben, dan dienen wij onze competenties op het vereiste niveau te brengen om van deze beeldvorming gebruik te maken. Spijtig genoeg zijn lang niet alle opleidingen zich hiervan bewust. Daarom zijn wij de samenwerking aangegaan met sterke partners met eenzelfde intentie (Dienst radiologie LUMC, Vrije Universiteit Brussel, Maastricht University) en bereid om samen met ons hier verandering in te brengen.

Lees meer over onze tweejarige master