Praktijk van de toekomst

Een praktijk waar SOMT, samen met een 15-tal partners, een antwoord probeert te vinden op de vraag hoe we het supermedicijn 'bewegen' zo efficient mogelijk kunnen benutten in de toekomst.

De Praktijk van de Toekomst is een initiatief van SOMT en streeft naar de realisatie van een Centre of Excellence in Beweging. Hiermee speelt de Praktijk van de Toekomst in op de belangrijke plaats die gezondheid inneemt in onze samenleving. Hart- en vaatziekten, kanker, diabetes: deze ziektes komen steeds vaker voor en verwacht wordt dat het kostenaandeel voor preventie en behandeling alleen maar zal stijgen. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat beweging een grote rol speelt in de preventie en genezing van deze ‘ziektes van de toekomst’. Het is dan ook aan de zorgsector om zich te specialiseren in beweging en de bewegende mens te adviseren en te begeleiden. De Praktijk van de Toekomst wil hier graag aan bijdragen.

Praktijk van de toekomst | SOMT Amersfoort
 

Koppeling tussen ontwikkeling en praktijk

De Praktijk van de Toekomst hanteert de filosofie ‘hoe beter we kunnen meten, des te efficiënter kunnen we klachten oplossen’. Bedrijven investeren in innovatieve producten in relatie tot bewegen en zorgcentra werken aan vernieuwende zorgconcepten. Helaas is er onvoldoende aansluiting tussen deze nieuwe ontwikkelingen en de toepassing ervan.

De Praktijk van de Toekomst wil de leemte tussen ontwikkeling en de praktijk opvullen. Dit gebeurt door het stimuleren van de samenwerking tussen alle partijen. De bedrijven krijgen een plaats in de demonstratieruimte en in hetzelfde pand bevinden zich de twee vaste partners van de Praktijk van de Toekomst: behandelcentrum Medinello en het Sport Medisch Adviescentrum. Ook Gymna-Uniphy, ondersteund door Philips, draagt haar steentje bij door een nationaal trainingscentrum voor echografie te lanceren. Immers, echoscopie wordt in de toekomst het meetinstrument bij uitstek voor de fysiotherapeut. Op deze manier kan een situatie van business to business gecreëerd worden, die de ontwikkeling van nieuwe producten kan stimuleren.

Vaste partners

De vaste partners van de Praktijk van de Toekomst zetten de nieuwste ontwikkelingen om in praktijk.

Bij Medinello worden cliënten behandeld met langdurige en meervoudige problematiek. Dat wil zeggen dat er problemen zijn met het bewegen en functioneren, en problemen op psychosociaal gebied. De cliënt heeft in de regel de `gewone medische weg`  bewandeld zonder resultaat, heeft de klachten minimaal drie maanden en wordt verwezen door de huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts. Een multidisciplinair team onder leiding van een revalidatiearts maakt gebruik van geavanceerde apparatuur en wetenschappelijk bewezen behandelmethoden om tot een duurzaam resultaat te komen.

SMA Midden Nederland is gespecialiseerd in de begeleiding van sporters, zowel beginners als topatleten. U kunt bij het SMA terecht met specifieke sportblessures, maar ook voor preventieve sportmedische onderzoeken; zowel algemeen als sportgericht. SMA Midden Nederland is betrokken bij vooruitstrevend wetenschappelijk onderzoek op het gebied van inspanningsfysiologie en beweeganalyses. Met de verhuizing naar Amersfoort ontstaat er een nauwe samenwerking met diagnostisch centrum “Mediferia” en dus met orthopeden, neurologen en radiologen.

 

Overige partners

Redcord
Uit onderzoek is gebleken dat één of meerdere spieren gedeactiveerd kunnen worden door fysieke inactiviteit of pijn. Hierdoor gaan andere spieren compenseren en raken overbelast. Dit leidt vaak tot bewegingsdysfuncties en/of pijn. Het Redcord systeem, “NEURAC TREATMENT" behandelt deze problematiek succesvol, door gedeactiveerde spieren terug te activeren. 


Er wordt gebruik gemaakt van suspensie training, d.m.v instabiele koorden en eigen lichaamsgewicht. Hierdoor verminderen of verdwijnen de klachten vaak al gedurende de eerste behandeling. Redcord is een ideaal middel voor functionele krachttraining en blessurepreventie, zowel in therapie en fitness als bij topsport.

De behandeling start met het opzoeken van zogenaamde “Weak links”. Dit zijn fouten in de biomechanische ketting, door gedaalde stabiliteit, gedaalde neuromusculaire controle of verminderde spierkracht. Zelfs bij topsporters zijn vaak weak links aanwezig, vaak als antwoord op pijn, vermoeidheid of een fout bewegingspatroon.

Op basis van deze tests wordt dan een behandeling of programma gestart. Dit programma bestaat uit gecontroleerde, pijnvrije oefeningen in de touwen.

Redcord is geschikt voor elke doelgroep, omdat de behandeling pijnvrij is en kan aangepast worden aan elk niveau.

Meer weten over Redcords?
Zie: www.redcordsnederland.nl 

 

Symposia en workshops

SOMT is gespecialiseerd in masteropleidingen in de musculoskeletale therapie. Studenten en cursisten kunnen via de demonstratieruimte kennismaken met de producten. Om de nieuwe ontwikkelingen en samenwerkingsverbanden breed uit te dragen zal de SOMT symposia organiseren over thema’s die gerelateerd zijn aan problemen met bewegen en innovatieve oplossingen daarvoor. In workshops zullen bezoekers de nieuw verworven kennis direct kunnen toepassen in de praktijk. Hiermee zal de Praktijk van de Toekomst zich duidelijk van andere symposia onderscheiden.

Contact opnemen

Wilt u meer weten over de praktijk van de toekomst. Of bent u benieuwd of u partner kunt worden? Neem dan contact op met SOMT.